VEZA / CONTACT

 

Hrvatska udruga tehnologa u nuklearnoj medicini
Klinički zavod za nuklearnu medicinu i zaštitu od zračenja
Klinički bolnički centar Zagreb
Kišpatićeva 12
HR-10000 Zagreb
Republika Hrvatska

Telefon: +385 1 2421874, +385 51 658368
Telefaks: +385 1 2376040, +385 51 658368
E-pošta: ured@hutnm.hr, weburednik@hutnm.hr

Broj u registru udruga RH: 00001370
Matični broj: 01604732
Banka: Zagrebačka banka
Adresa poslovnice: Miramarska 23, HR-10000 Zagreb, Hrvatska
Broj žiro-računa: 2360000-1101587122
IBAN: HR7323600001101587122
Broj deviznog računa: 2360000-2100336547

//

Croatian Society of Nuclear Medicine Technologists
Department of Nuclear Medicine and Radiation Protection
University Hospital Centre Zagreb
Kispaticeva 12
HR-10000 Zagreb
Croatia

Phone: +385 1 2421874, +385 51 658368
Fascimile: +385 1 2376040, +385 51 658368
E-mail: office@hutnm.hr, webmaster@hutnm.hr

Bank: Zagrebacka banka
Bank address: Miramarska 23, HR-10000 Zagreb, Croatia
Bank account number: 2360000-1101587122
IBAN: HR7323600001101587122
BIC or SWIFT: ZABAHR2X
Bank routing number: 016204

 


 

Predsjednik:
Irislav Šabulić
Klinički zavod za nuklearnu medicinu
Klinički bolnički centar Rijeka
Krešimirova 42
HR-51000 Rijeka
Hrvatska
Telefon: +385 51 658368
Telefaks: +385 51 658368
E-pošta: irislav.sabulic@medri.uniri.hr

//

President:
Irislav Sabulic
Department of Nuclear Medicine
University Hospital Centre Rijeka
Kresimirova 42
HR-510000 Rijeka
Croatia
Phone: +385 51 658368
Fascimile: +385 51 658368
Mobile phone: +385 98 9801595
E-mail: irislav.sabulic@medri.uniri.hr


Tajnica:
Vesna Marijanović
Klinički zavod za nuklearnu medicinu i zaštitu od zračenja
Klinički bolnički centar Osijek
Huttlerova 4
HR-31000 Osijek
Hrvatska
Telefon: +385 31 511607
Telefaks: +385 31 511603
Mobitel: +385 91 5420895
E-pošta: marijanovic.vesna@kbco.hr

//

Secretary:
Vesna Marijanovic
Department of Nuclear Medicine and Radiation Protection
University Hospital Centre Osijek
Huttlerova 4
HR-310000 Osijek
Croatia
Phone: +385 31 511607
Fascimile: +385 31 511603
Mobile phone: +385 91 5420895
E-mail: marijanovic.vesna@kbco.hr