VEZA / CONTACT

 

Hrvatska udruga tehnologa u nuklearnoj medicini
Klinički zavod za nuklearnu medicinu i zaštitu od zračenja
Klinički bolnički centar Zagreb
Kišpatićeva 12
HR-10000 Zagreb
Republika Hrvatska

Broj u registru udruga RH: 00001370
Matični broj: 01604732
Banka: Zagrebačka banka
Adresa poslovnice: Trg bana Josipa Jelačića 10, HR-10000 Zagreb, Hrvatska
IBAN: HR3623600001102985170

//

Croatian Society of Nuclear Medicine Technologists
Department of Nuclear Medicine and Radiation Protection
University Hospital Centre Zagreb
Kispaticeva 12
HR-10000 Zagreb
Croatia

Bank: Zagrebacka banka
Bank address: Trg bana Josipa Jelačića 10, HR-10000 Zagreb, Croatia
IBAN: HR3623600001102985170

 


 

Predsjednica:
Sanja Lekić
Klinički zavod za nuklearnu medicinu i zaštitu od zračenja
Klinički bolnički centar Zagreb
Kišpatićeva 12
HR-10000 Zagreb
Hrvatska
Telefon: +385 91 586 4424
E-pošta: lekic.sanja@gmail.com