SLIKE / IMAGES

Tehnolozi i sudjelatnici Kliničkog odjela za nuklearnu medicinu i zaštitu od zračenja Kliničkog bolničkog centra Osijek

 

Nuclear medicine technologists and colleagues from the Department of Nuclear Medicine and Radiation Protection, University Hospital Centre Osijek, Osijek

Tehnolozi i sudjelatnici Zavoda za nuklearnu medicinu Kliničkog bolničkog centra Rijeka

 

Nuclear medicine technologists and colleagues from the Department of Nuclear Medicine, University Hospital Centre Rijeka, Rijeka

Tehnolozi i sudjelatnici Odjela za nuklearnu medicinu Kliničkog bolničkog centra Split

 

Nuclear medicine technologists and colleagues from the Department of Nuclear Medicine, University Hospital Centre Split, Split

Tehnolozi i sudjelatnici Djelatnosti za nuklearnu medicinu Opće bolnice Šibenik

 

Nuclear medicine technologists and colleagues from the Department of Nuclear Medicine, General Hospital Šibenik, Šibenik

Tehnolozi i sudjelatnici Kliničkog zavoda za nuklearnu medicinu i zaštitu od zračenja Kliničkog bolničkog centra Zagreb

 

Nuclear medicine technologists and colleagues from the Department of Nuclear Medicine and Radiation Protection, University Hospital Centre Zagreb, Zagreb

Tehnolozi i sudjelatnici Klinike za onkologiju i nuklearnu medicinu Kliničkog bolničkog centra Sestre Milosrdnice u Zagrebu

 

Nuclear medicine technologists and colleagues from the Department of Oncology and Nuclear Medicine, University Hospital Centre Sestre Milosrdnice, Zagreb